Voorwaarden & Vrijwaring

Welkom bij Giosport

De overeenkomst:

U heeft een Overeenkomst Personal Training afgesloten (OPT) met Giosport: Gezondheid In Onderhoud (Lorenzo Verstraten). De aard van deze overeenkomst is dat u door Giosport wordt begeleidt tijdens het volgen van Trainingsadviezen. Dit kan zijn 1 op 1, Small Group- of Bootcamptraining. Op de OPT zijn de Algemene voorwaarden van Giosport van toepassing. Zodra er training bij Giosport gevolgd wordt accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.

Duur en beëindiging:

Het aantal weken dat voor de aangeschafte sessies staat is de hoeveelheid sessies vanaf de factuurdatum plus 2 weken.

Verplichtingen van de klant:

  1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Giosport. Giosport verklaart uiterst zorgvuldig, volgens de huidige nieuwe wetgeving rondom Privacy, met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
  1. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te verkeren tijdens de Trainingssessies.

Annuleringen of te laat komen:

  1. Personal Trainingssessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij het binnen 24 uur afzeggen van een training wordt de training in rekening gebracht. Annuleringen dienen door u persoonlijk gemeld te worden bij Giosport. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Trainingssessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
  2. Trainingssessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten toedoen van Giosport later start dan gepland, wordt de duur van de sessie niet uitgebreid buiten de geplande tijd.
  1. Na het afsluiten van een trainingspakket en het voldoen van de bijbehorende factuur is er geen recht meer op het terugkrijgen van het betaalde bedrag.

Aansprakelijkheid:

  1. Giosport is op generlei wijze aansprakelijk voor opgelopen schade aan materiaal, bezittingen en/of kleding die ontstaan is tijdens een Trainingssessie van Giosport.
  2. Giosport is op generlei wijze aansprakelijk voor opgelopen blessures of ander fysiek letsel tijdens een Trainingssessie van Giosport.